Vă vom sfătui:     be6dd19d5713db197074145991b91e74.svg +420 461 724 460 (eng)      efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg info@stepar.ro

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

ale Companiei ŠTĚPAŘ s.r.o.

cu sediul social la adresa Střítežská 570, Polička 572 01

număr de identificare: 07371594

înregistrată în Registrul Comerțului de la Tribunalul Regional din Hradec Králové, dosarul cu numărul C 42279

privind vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa de internet www.stepar.cz

 

1 DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și condiții") ai companiei ŠTĚPAŘ s.r.o., cu sediul social la Střítežská 570, Polička 57201, număr de identificare: 07371594, număr de TVA CZ07371594 înregistrat la Registrul Comerțului de la Tribunalul Regional din Hradec Králové, dosarul C 42279 (denumit în continuare "Vânzătorul") reglementează, conform dispozițiilor articolului 1751 alin. 1 din Legea nr.89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg din sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "contractul de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumit în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul electronic este operat de vânzător pe un site web situat la adresa de internet www.stepar.cz (denumit în continuare "site-ul web") prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "interfața web a magazinului").

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care plasează comanda de bunuri în cadrul activității sale de afaceri sau în cadrul exercitării unei profesii independente.

1.3. Prevederile care se abat de la Termeni și Condiții pot fi convenite în Contractul de achiziție. Prevederile contractuale care diferă de cele din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate față de prevederile Termenilor și Condițiilor.

1.4. Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2 CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. Urmare a înregistrării cumpărătorului pe site-ul web al vânzătorului, cumpărătorul își poate accesa interfața de utilizator. Din interfața sa de utilizator, (denumită în continuare "cont de utilizator”, cumpărătorul poate plasa comenzi de produse. Dacă interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate comanda bunuri și fără înregistrare prealabilă, direct din interfața web a magazinului.

2.2. Cumpărătorul este obligat să prezinte informații corecte și veridice, atât la înregistrarea pe site cât și la plasarea comenzii. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile din contul său de utilizator oricând intervin modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator precum și la comandarea mărfurilor sunt considerate de către vânzător a fi corecte.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite unor terțe părți accesul la contului său de utilizator.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special dacă cumpărătorul nu și-a utilizat contul de utilizator mai mult de 2 ani sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare-cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că contul său de utilizator nu este disponibil non-stop, datorită necesității întreținerii echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, eventual a necesității întreținerii sistemelor hardware și software aparținând unor terțe părți.

3 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

3.1. Orice prezentare de mărfuri plasată în interfața web a magazinului are caracter informativ, vânzătorul nefiind obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri Dispozițiile art. 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile produselor individuale și costul returnării produselor, în cazul în care aceste produse nu pot fi, prin natura lor, returnate prin poșta obișnuită. Prețurile mărfurilor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor.  Informațiile privind costurile de ambalare și de livrare a mărfurilor prezentate în interfața web a magazinului sunt valabile numai pentru livrări pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a plasa o comandă, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații privind:

3.4.1. produsele comandate (bunurile comandate sunt "introduse" de cumpărător în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului);

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, informații privind modalitatea necesară de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3. informații privind costurile legate de livrarea bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "Comanda").

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are opțiunea de a o verifica și de a modifica orice informație, pentru a da cumpărătorului posibilitatea de a detecta și de a corecta eventualele erori la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului dând clic pe butonul „COMANDĂ”. Informațiile menționate în comandă sunt considerate de către vânzător a fi corecte. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va confirma cumpărătorului acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa de poștă electronică a cumpărătorului, specificată în contul de utilizator al acestuia sau în comandă (mai departe „adresa de e-mail a cumpărătorului”).

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Contractul dintre vânzător și cumpărător se consideră încheiat la momentul confirmării de primire (acceptare) a comenzii, care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în scopul încheierii contractului de vânzare – cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător, întrucât aceste costuri nu diferă de tarifele de bază.

4 PREȚUL BUNURILOR ȘI TERMENELE DE PLATĂ

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri legate de livrarea bunurilor în temeiul contractului de cumpărare pot fi achitate de cumpărător vânzătorului în următoarele moduri:

în numerar la sediul vânzătorului din Střítežská 570, Polička 57201;
în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;
prin transfer bancar în contul Vânzătorului Nr. 2501486941/2010 de la Fio Bank (denumit în continuare "contul vânzătorului");
fără numerar, printr-un card de plată în contul bancar al cumpărătorului, prin intermediul gateway-ului de plată GoPay.

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și suma convenită reprezentând costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Dacă nu se specifică altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării bunurilor.

4.3. Vânzătorul nu solicită un avans sau o altă plată similară din partea Cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere prevederilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor cu menționarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei relevante în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu trimite o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte de a expedia bunurile cumpărătorului. Dispozițiile art. 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Reducerile de preț ale bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă este o practică obișnuită în relațiile de afaceri, sau dacă reglementările legale general obligatorii prevăd astfel, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal – o factură – referitoare la plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Documentul fiscal – factura – este emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului mărfurilor, și se trimite în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului, precum și în formă imprimată, la adresa de livrare furnizată de client.

5 RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că, potrivit dispoziției Art. 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contracte de vânzare-cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, din contracte de vânzare-cumpărare pentru livrarea de bunuri perisabile sau de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contracte de cumpărare pentru furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, și din contracte de vânzare-cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe pentru calculator, la care ambalajul original a fost desfăcut.

5.2. În cazuri care nu fac obiectul articolului 5.1 din Termeni și Condiții sau altor situații în care nu este posibilă retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare (în conformitate cu prevederile Art. 1829. alin.1 din Codul civil.) în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii; dacă obiectul contractului de cumpărare îl constituie mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care este atașat Termenilor și Condițiilor. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului: Střítežská 570, Polička 572 01. Alternativ, cumpărătorul poate utiliza un formular electronic, acesta nefiind însă obligatoriu.

5.3. În cazul retragerii  din contractul de vânzare-cumpărare în temeiul articolului 5.2 din Termeni și Condiții, contractul de vânzare-cumpărare se anulează de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea acestuia din contract. În cazul retragerii cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, acesta are dreptul la rambursarea costurilor legate de returnarea mărfurilor către vânzător la nivelul celei mai ieftine modalități de transport oferite, chiar dacă mărfurile nu pot fi returnate prin poșta obișnuită din cauza naturii acestora .

5.4. În cazul retragerii din contract în temeiul articolului 5.2 din Termeni și Condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, în același mod în care vânzătorul a primit aceste fonduri de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, obligația de a returna cumpărătorului suma achitată de acesta la returnarea bunurilor către cumpărător în modul în care aceasta a fost achitată sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și nu suportă costuri suplimentare. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile vânzătorului.

5.5. În caz de pagube aduse bunurilor, vânzătorul are dreptul la despăgubire, pe care o poate deduce unilateral din prețul de achiziție a cărui rambursare este solicitată de cumpărător.

5.6. În cazul în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu prevederile art. 1829 alineatul 1 din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment, până la preluarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul desemnat de cumpărător

5.7. În cazul în care cumpărătorului primește un cadou împreună cu bunurile comandate, contractul de cadou între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția că, în cazul retragerii cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de cadou își pierde valabilitatea, cumpărătorul fiind obligat să returneze, împreună cu bunurile, și cadoul primit.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR

6.1. În cazul în care modul de transport este convenit pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de cumpărare, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. În cazul în care din vina cumpărătorului este necesar ca livrarea bunurilor să fie repetată sau efectuată în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul va suporta costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv costurile asociate unei alte metode de livrare.

6.4. La preluarea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului, și să anunțe imediat transportatorul în cazul oricăror defecte. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică desfacerea neautorizată a pachetului, cumpărătorul poate refuza preluarea pachetului de la transportator. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defecte ale bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului care decurg din reglementările legale general obligatorii.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților privind transportul mărfurilor pot fi reglementate de condiții speciale de livrare emise de vânzător.

6.6. În cazul unei comenzi de cel puțin 499 RON inclusiv TVA, cumpărătorul va fi scutit de taxe de ambalare și de transport.

6.7 Transportul bunurilor comandate și livrarea acestora către cumpărător sunt asigurate de următoarele servicii de curierat:

PACKETA.ro

6.8 Clientul este informat cu privire la cheltuielile cu ambalarea și transportul în timpul procesului de cumpărare, precum și în sumarul comenzii înainte de a fi trimisă.

6.9 Cumpărătorul poate ridica bunurile comandate la sediul de la adresa Střítežská 570, Polička 572 01 la ora specificată pentru comunicarea cu clienții, adică de luni – vineri între orele 9:00 și 12:00. În afara acestui program, bunurile comandate pot fi ridicate numai după un acord prealabil, convenit telefonic sau prin e-mail.

6.10 Pentru cumpărătorii care furnizează o adresă de livrare în Polička și aleg metoda de livrare "Livrare gratuită de către Polička", bunurile comandate sunt livrate gratuit.

7. DREPTURILE CARE DECURG DIN EXECUTAREA DEFECTUOASĂ

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la executarea defectuoasă fac obiectul reglementărilor juridice general obligatorii relevante (în special dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile nu au defecte la primire. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1. bunurile au proprietățile convenite de părți sau, în lipsa unui asemenea acord, posedă caracteristicile descrise de către vânzător sau producător, sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și publicitatea efectuată acestora;

7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea acestora, sau scopului în care sunt utilizate de obicei bunuri de acest fel;

7.2.3. mărfurile corespund ca design și calitate eșantionului sau mostrei convenite, dacă designul și calitatea acestora a fost specificată conform unui eșantion sau a unei mostre;

7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare, și

7.2.5. mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Dispozițiile menționate la articolul 7.2 din Termeni și Condiții nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic din cauza unui defect pentru care s-a convenit reducerea de preț, uzurii produselor cauzate de utilizarea normală a acestora, produselor uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau de uzură prezent la recepționarea acestuia de către cumpărător, sau dacă rezultă din natura mărfii.

7.4. În cazul în care defectul apare în termen de șase luni de la primire, se consideră că bunurile au fost defecte în momentul primirii. Cumpărătorul are dreptul de a-și revendica drepturile privind defecte constatate la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt revendicate de cumpărător la orice unitate a vânzătorului unde reclamația poate fi acceptată având în vedere gama de produse sau servicii furnizate, sau chiar și la sediul social sau la locul de activitate al vânzătorului.

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea Vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin Procedura de reclamații a Vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor după plata prețului total de achiziție a bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul art. 1826 alin. 1 punct. e) Codul civil.

8.3. Autoritatea responsabilă cu soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de vânzare-cumpărare este Česká obchodní inspekce (Inspectoratul Comercial Ceh), cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Număr unic de identificare: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz.

8.4. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială este efectuată în limitele competențelor sale de către Oficiul de Licențe comerciale relevant. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea cehă de inspecție a comerțului efectuează, printre altele, supravegherea respectării Legii nr.634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei modificări a circumstanțelor în sensul art. 1765 alin. 2 din Codul civil.

 

 

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului persoană fizică face obiectul Legii nr.101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de reședință, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail și numărul de telefon (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul realizării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractul de achiziție și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege altfel, acesta își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul trimiterii de informații și de comunicări comerciale către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime în temeiul prezentului articol nu este o condiție care ar face în sine imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să menționeze datele sale cu caracter personal (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, atunci când comandă din interfața web a magazinului) în mod corect și onest, și că este obligat să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal.

9.5. Vânzătorul poate încredința o terță parte în calitate de procesator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Cu excepția curierilor care transportă bunuri, datele cu caracter personal nu vor fi transmise terților de către vânzător fără consimțământul prealabil al cumpărătorului.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată de timp. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic într-un mod automatizat, sau în formă tipărită într-un mod neautomatizat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost instruit că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8. În cazul în care Cumpărătorul consideră că Vânzătorul sau persoana împuternicită de operator (Articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal de o manieră contrară protecției vieții private și personale a Cumpărătorului sau contrară legii, în special dacă scopul prelucrării datelor personale este incert, acesta poate:

9.8.1. să solicite o explicație vânzătorului sau procesatorului,

9.8.2. să solicite vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația.

9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să îi furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o compensație rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu teza anterioară, fără a depăși costurile necesare furnizării informațiilor.

10. TRIMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI STOCAREA DE COOKIES

10.1. Cumpărătorul este de acord să primească informații referitoare la bunurile, serviciile sau societatea comercială vânzătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului, și este totodată de acord cu trimiterea de mesaje comerciale de către vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookies în computerul său. Dacă efectuarea de achiziții pe pagina web a vânzătorului și îndeplinirea obligațiilor față de vânzător conform contractului de vânzare-cumpărare sunt posibile și fără stocarea de cookies în computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul conform paragrafului anterior.

11. EXPEDIEREA CORESPONDENȚEI

11.1. Cumpărătorul poate primi corespondență la adresa sa de e-mail

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă.. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementările juridice general obligatorii.

12.2. Dacă orice prevedere a Termenilor și Condițiilor este sau devine nevalidă sau ineficientă, dispoziția nevalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat posibil de prevederea nevalidă. Nulitatea sau inaplicabilitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de vânzare–cumpărare, inclusiv Termenii si Condițiile, este arhivat de către Vânzător in format electronic si nu este accesibil.

12.4. Anexa la Termeni și Condiții constă dintr-un model de formular pentru retragerea din contractul de vânzare–cumpărare.

12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Střítežská 570, Polička 57201, adresa de e-mail info@stepar.ro, telefon +420 461 724 460.

La Polička, 09.05.2022

30 de ani pe piata

Suntem pe piata din 1990

Achiziție pe factură

Pentru instituțiile guvernamentale și pentru clienții fideli

Transport gratuit

Pentru comenzi de peste 1000 lei

Totul în stoc

Suntem un producător direct, comenzile se expediază imediat

Valabilitate maximă

Trusele de prim ajutor au cel mai lung termen de valabilitate posibil.

Respectăm legislația

Produsele noastre respectă cele mai noi standarde legale în vigoare